Met welke problemen kunt u bij ons terecht?

Met onder andere deze problemen kunt u bij ons terecht voor diagnostiek en behandeling
 • angstklachten: o.m. paniekklachten, fobieën, traumaklachten
 • stemmingsklachten
 • dwangklachten
 • onbegrepen lichamelijke klachten
 • aanhoudende of weerkerende problemen in de omgang met anderen
 • persoonlijkheidsproblemen
 • eetproblemen
 • ADHD, ASS
Met deze problemen kunt u niet bij ons terecht
 • verslaving op de voorgrond
 • acute psychose
 • antisociale persoonlijkheidsproblematiek
 • in crisissituaties
 • wanneer 24-uurs zorg nodig is

In het kader van echtscheiding of ouderschapsbemiddeling wordt er geen verslaggeving opgemaakt voor gerechtelijke procedures.
Evenmin verzorgen wij verklaringen of rapportages t.b.v. werkgevers, justitie, woningbouwverenigingen e.d.