Met welke problemen kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij ons terecht?

Met deze problemen kunnen kinderen en jongeren bij ons terecht
 • angstklachten: bijv. faalangst, sociale angst, fobische klachten, na een traumatische ervaring.
 • depressieve klachten
 • gedragsproblemen: bijv. snel boos worden of woede-uitbarstingen, dwangmatig gedrag, moeilijk met andere kinderen om kunnen gaan, bedplassen of stoelgangproblemen, slaapproblemen
 • onbegrepen lichamelijke klachten
 • concentratieproblemen
 • ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme en ADHD
 • eetproblemen
 • contactproblemen
Met deze problemen kunt u voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen niet bij ons terecht
 • ernstige verslaving op de voorgrond
 • acute psychose
 • antisociale persoonlijkheidsproblematiek
 • in crisissituaties
 • wanneer 24-uurs zorg nodig is

In het kader van echtscheiding of ouderschapsbemiddeling wordt er geen verslaggeving opgemaakt voor gerechtelijke procedures.
Evenmin verzorgen wij verklaringen of rapportages t.b.v. werkgevers, justitie, woningbouwverenigingen e.d.