Bij onvrede of klachten over de behandeling

Waar gewerkt wordt, kunnen er fouten worden gemaakt.
Indien u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Deze zoekt dan met u naar een aanvaardbare oplossing. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, kunt u terecht bij de bestuurders, mevrouw M. Oosterhoff en/of de heer P. Vanhaeren.

Het volstaat om dit bij het secretariaat te melden. Indien gewenst kan de klacht ook schriftelijk worden gemeld. Er zal altijd getracht worden de klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen.

Wilt u of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg . Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waarbij wij zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure hierbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waarover u ontevreden bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg . U start dan nog geen procedure op. Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg www.klachtenportaalzorg.nl. U kunt ook een email sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Bij klachten over onze jeugdzorg kunt u ook terecht bij het Klachtenportaal Zorg www.klachtenportaalzorg.nl of bij Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg via www.akj.nl