Kwaliteit

De Kreek-Premiumzorg GGZ wil kwaliteitsvolle zorg bieden. Wij zetten hiervoor in op een goede samenwerking met andere zorgaanbieders, een prettige bejegening, behandeleffectmetingen en klantervarings- en tevredenheidsonderzoek.

Gouden randje Wij voldoen aan het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ.
Al twee jaar op rij ontvangen wij dit met een "Gouden randje".
  
ISO 9001 Per 25-02-2021 is De Kreek-Premiumzorg GGZ ISO-gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.

Per 1 januari 2017 is iedere zorgaanbieder verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Tevens een professioneel statuut.
Hierin kunt u lezen hoe wij onze zorg organiseren.

Wanneer u bij ons in behandeling komt gaat u akkoord met ons privacyreglement.

Onderstaand de koppelingen naar het goedgekeurd kwaliteitsstatuut, onze leveringsvoorwaarden en het privacyreglement.

Tevens aanvraagformulier kopie van dossier en aanvraagformulier vernietiging van dossier.