Behandeleffectmetingen

De Kreek-Premiumzorg GGZ wil de effectiviteit van de behandelingen verbeteren door inzicht te krijgen in de aanwezige klachten bij aanvang en aan het einde van de behandeling. Dit doen wij door vragenlijsten af te nemen. Dit soort vragenlijsten worden ROM-vragenlijsten genoemd (Routine Outcome Measurement). U krijgt hiervoor bij de uitnodiging voor uw eerste afspraak een vragenlijst toegestuurd. Dit is de OQ 45 (Outcome Questionaire). Ook aan het eind van de behandeling vragen wij u de OQ 45 in te vullen.

Naast de kennis die wij met het afnemen van deze vragenlijsten krijgen over de effectiviteit van onze behandelingen, worden de uitkomsten met uw toestemming geanonimiseerd aangeleverd aan de organisatie InfiniteCare.

InfiniteCare helpt organisaties bij het in kaart brengen van behandeluitkomsten, en deze uitkomsten te gebruiken om de behandelingen te verbeteren.

Clientervarings- en tevredenheidsonderzoek

De Kreek-Premiumzorg GGZ vindt het belangrijk om de klantervaringen en klanttevredenheid te meten. Hiervoor gebruiken wij de CQi (Consumer Quality index). De CQi is een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg.

Wij analyseren de uitkomsten van de CQi en maken op basis van deze analyse ieder jaar een plan om aan verbetering te blijven werken. Daarnaast worden met uw toestemming de resultaten geanonimiseerd aangeleverd aan de organisatie InfiniteCare.

Op dit moment krijgen onze behandelingen een gemiddelde score van een 8.8 op een schaal van 0 (= heel erg slecht) tot 10 (= uitstekend).

Andere scores die uit de CQI naar voren komen op een schaal van 0 (= heel erg slecht) tot 5 (= uitstekend) zijn:

  • Samen beslissen: 4,7
  • Bejegening: 4,9
  • Uitvoering behandeling: 4,5
  • Informatie behandeling: 4,4
Deze scores zijn berekend over 169 klanttevredenheidsonderzoeken afgenomen tussen 01-01-2023 en 31-12-2023. Wij streven ernaar in de komende jaren om dit niveau minimaal te behouden en te verbeteren. In het bijzonder zullen wij dit jaar aandacht schenken aan "Informatie behandeling""

Zorgkaart Nederland

U kunt ons vinden op Zorgkaart Nederland onder De Kreek-Premiumzorg GGZ. Wij nodigen u graag uit om ons een waardering te geven op www.zorgkaartnederland.nl
Op Zorgkaart Nederland behalen wij een 9,4, op basis van 136 waarderingen (peildatum 1 november 2023)