Logo De Kreek Premiumzorg

Over De Kreek Premiumzorg GGZ

De Kreek-Premiumzorg GGZ is een kleinschalige, gespecialiseerde instelling in Zeeuws-Vlaanderen voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) en kinderen en jeugd (tot 18 jaar) met psychische problemen. Wij bieden kortdurende behandelingen (Generalistische GGZ) als het kan en langer durende behandelingen (Specialistische GGZ) indien nodig. Ons team bestaat uit GZ-psychologen en psychotherapeuten met diverse specialisaties. Daarnaast werken wij samen met enkele psychiaters waar consultatie mogelijk is voor medicamenteuze ondersteuning of behandeling.


AfsprakenApp

De Kreek-Premiumzorg maakt vanaf 12 januari 2021 gebruik van de AfsprakenApp. U kunt de app downloaden op uw telefoon (Android of iOS) en voortaan op elk gewenst moment uw afspraken bekijken. Tevens ontvangt u via deze app twee herinneringen voor uw afspraken. U hoeft dus nooit meer een afspraak te vergeten. Voor meer vragen over deze app kunt u contact opnemen met ons secretariaat via 0117-455244 of een email sturen naar secretariaat@dekreekpremiumzorg.nl

Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 gaan we in de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz-zorg voor volwassenen en ouderen werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliƫnt. Er zal vanaf dan maandelijks worden gedeclareerd. De Nza-tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting.
Dat betekent dat we op 31 december alle lopende behandelingen moeten declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze declaratie wordt verrekend met wat er nog openstaat van uw eigen risico in 2021. De behandelingen in 2022 zullen maandelijks worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U krijgt een afschrift van die declaratie. Die declaraties worden verrekend met uw eigen risico voor 2022. Meer informatie kunt u hier hier terugvinden

 

 

Onze instelling is tevens een opleidingsinstelling waar GZ-psychologen en psychotherapeuten worden opgeleid. De therapeuten in opleiding worden intensief gesuperviseerd en hebben reeds opleiding en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
De Kreek-Premiumzorg is een instelling in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Dat betekent dat de zorg die wij bieden in aanmerking komt voor vergoeding op grond van de Zorgverzekeringswet. De zorg aan kinderen en jeugdigen wordt vergoed door de gemeente waar u woont.

Coronavirus beleid De Kreek - Premiumzorg GGZ per 30 november 2021

Graag willen wij u vragen om bij binnenkomst een mondneusmasker te dragen. Wanneer u plaatsneemt in de spreekkamer kunt u dit afzetten. Wel blijven we 1,5 meter afstand houden in de spreekkamer.

Wij verwelkomen u nog altijd zonder aanraking. Op de locaties Oostburg en Sas van Gent vragen wij u om weer in uw auto of buiten te wachten. Wij bellen u als u binnen kunt komen. Op alle overige locaties kunt u gewoon binnenkomen en gebruikmaken van de wachtkamer. In de wachtkamers blijven wij de 1,5 meter afstand wel in acht nemen, dus geef elkaar de ruimte. U mag natuurlijk ook hier nog buiten of in de auto blijven wachten. Dan bellen wij u.

Als u gezondheidsklachten heeft die mogelijk wijzen op een covid besmetting kunt u niet komen en wordt het consult vervangen door een telefonisch of videoconsult. Wanneer uw face-to-face afspraak omgezet wordt naar een videoconsult ontvangt u van ons een uitnodiging en de instructies daarvoor via uw e-mail.

Wij blijven voorzien in ontsmettingsmiddel bij binnenkomst.

 

Locaties

Oostburg (hoofdlocatie)
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Nieuwstraat 19
4501 BA OOSTBURG

Terneuzen
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Medisch Centrum Epicurus
Van Steenbergenlaan 37
4531 HL TERNEUZEN

Zeezicht
Willem Alexanderlaan 45
4532 DB TERNEUZEN

Hulst
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Godsplein 15
4561 BD HULST

Sas van Gent
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Oostkade 15
4551 CL Sas van Gent

Wij houden ook, beperkt, spreekuur in de volgende huisartsenpraktijken

Breskens - Westlandstraat 16
Aardenburg - Verloren Kostje 25
Sluis - Zuiddijkstraat 8D
Kloosterzande - Pastoor Versterplein 11b.

Wij bieden ook beperkt mogelijkheden om in de avonduren een afspraak te maken. (tot 20h)

Bereikbaarheid

Ons secretariaat is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 12:00 en 13:00 tot 15:00 uur en op donderdag van 8:30 tot 12:00 en 13:00 tot 14:00 uur via 0117 - 455244.

Mailen kan via secretariaat@dekreekpremiumzorg.nl

Het persoonlijke e-mail adres van uw behandelaar krijgt u in de uitnodigingsbrief voor uw eerste afspraak.

Voor dringende hulp buiten kantooruren dient u contact op te nemen met de huisartsenpost HAP 0115-643000

Wachttijd

Afhankelijk van de instroom is er helaas een wachttijd voor eerste gesprek (intake) en soms voor een bepaalde behandeling of voor een bepaalde behandelaar.

De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment waarop het eerste intakegesprek plaatsvindt.

Op dit moment is de gemiddelde aanmeldingswachttijd 7 weken, deze kan per locatie en behandelaar iets verschillen.

De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. Voor de Generalistische Basis GGZ en voor de Specialistische GGZ bedraagt deze momenteel 2 weken. Dit geldt voor zowel volwassenen en ouderen als voor kinderen en jeugdigen.

 

De Kreek-Premiumzorg GGZ hanteert geen verschil in wachttijden op basis van diagnoses of zorgverzekering.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat om eventueel al een online behandeling te starten middels e-health totaan uw eerste face-to-face afspraak. Als u dit niet wilt kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Bijgewerkt op 11 januari 2022.