Logo De Kreek Premiumzorg

Over De Kreek Premiumzorg GGZ

De Kreek-Premiumzorg GGZ is een kleinschalige, gespecialiseerde instelling in Zeeuws-Vlaanderen voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) en kinderen en jeugd (tot 18 jaar) met psychische problemen. Wij bieden kortdurende behandelingen (Generalistische GGZ) als het kan en langer durende behandelingen (Specialistische GGZ) indien nodig. Ons team bestaat uit GZ-psychologen en psychotherapeuten met diverse specialisaties. Daarnaast werken wij samen met enkele psychiaters waar consultatie mogelijk is voor medicamenteuze ondersteuning of behandeling.

 

Onze instelling is tevens een opleidingsinstelling waar GZ-psychologen en psychotherapeuten worden opgeleid. De therapeuten in opleiding worden intensief gesuperviseerd en hebben reeds opleiding en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
De Kreek-Premiumzorg is een instelling in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Dat betekent dat de zorg die wij bieden in aanmerking komt voor vergoeding op grond van de Zorgverzekeringswet. De zorg aan kinderen en jeugdigen wordt vergoed door de gemeente waar u woont.

Coronavirus beleid De Kreek - Premiumzorg GGZ per 5 oktober 2020

Tot op heden bieden we, in overleg met u, nog altijd de mogelijkheid tot face-to-face contacten. Hiervoor hebben wij op onze locaties belangrijke veiligheidsmaatregelen genomen. Echter, in het belang van uw en onze gezondheid spreken we met u graag de volgende veiligheidsmaatregelen af:

  • Als u naar de afspraak komt vragen wij u buiten of in de auto te blijven wachten. De behandelaar belt u op het ogenblik dat u binnen kunt komen en rechtstreeks naar de spreekkamer kunt lopen. De wachtkamer kan niet worden gebruikt.
  • We vragen u een mondkapje te dragen bij binnenkomen in de praktijk en bij het buitengaan. U kunt het afzetten wanneer u plaatsneemt.
  • Wij respecteren minimaal 1.50 meter afstand.
  • Het secretariaat in Oostburg en Sas van Gent is niet toegankelijk.
  • Wij voorzien in ontsmettingsmiddel bij aankomst.
  • Tenzij in noodgevallen kan er geen gebruik worden gemaakt van het toilet.
  • Op de locaties Oostburg en Sas van Gent is er een looplijn voorzien. U komt binnen langs de voordeur en vertrekt langs de achterdeur.
  • Als u gezondheidsklachten heeft die mogelijk wijzen op coronabesmetting kunt u niet komen en wordt het consult vervangen door een telefonisch of videoconsult.
  • Wanneer de Face to Face afspraak omgezet wordt naar een videoconsult ontvangt u van ons een uitnodiging en de instructies daarvoor via uw e-mail.

 

Locaties

Oostburg (hoofdlocatie)
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Nieuwstraat 19
4501 BA OOSTBURG

Terneuzen
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Medisch Centrum Epicurus
Van Steenbergenlaan 37
4531 HL TERNEUZEN

Hulst
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Vanaf 26 oktober 2020 is ons nieuwe adres:
Godsplein 15
4561 BD HULST

Sas van Gent
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Oostkade 15
4551 CL Sas van Gent

Wij houden ook, beperkt, spreekuur in de volgende huisartsenpraktijken

Breskens - Westlandstraat 16
Aardenburg - Verloren Kostje 25
Sluis - Zuiddijkstraat 8D
Kloosterzande - Pastoor Versterplein 11b.

Wij bieden ook beperkt mogelijkheden om in de avonduren een afspraak te maken. (tot 20h)

Bereikbaarheid

Ons secretariaat is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 12:00 en 13:00 tot 15:00 uur en op donderdag van 8:30 tot 12:00 en 13:00 tot 14:00 uur via 0117 - 455244.

Mailen kan via secretariaat@dekreekpremiumzorg.nl

Het persoonlijke e-mail adres van uw behandelaar krijgt u in de uitnodigingsbrief voor uw eerste afspraak.

Voor dringende hulp buiten kantooruren dient u contact op te nemen met de huisartsenpost HAP 0115-643000

Wachttijd

Afhankelijk van de instroom is er helaas een wachttijd voor eerste gesprek (intake) en soms voor een bepaalde behandeling of voor een bepaalde behandelaar.

De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment waarop het eerste intakegesprek plaatsvindt.

Voor de Generalistische Basis GGZ bedraagt de wachttijd 1-3 weken, afhankelijk van de locatie. Enkel voor onze locatie in Terneuzen is de wachttijd helaas iets langer. U kunt dit bij ons secretariaat navragen.

Voor de Specialistische GGZ bedraagt deze momenteel 3 weken.

Voor kinderen en jeugdigen bedraagt de wachttijd momenteel 4-6 weken, afhankelijk van de locatie. Ook hier geldt dat voor onze locatie in Terneuzen de wachttijd iets langer is.

De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. Voor de Generalistische Basis GGZ en voor de Specialistische GGZ bedraagt deze momenteel 2 weken. Dit geldt voor zowel volwassenen en ouderen als voor kinderen en jeugdigen.

 

De Kreek-Premiumzorg GGZ hanteert geen verschil in wachttijden op basis van diagnoses of zorgverzekering.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart.

Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Bijgewerkt op 26 oktober 2020.