Logo De Kreek Premiumzorg Gouden randje - Meest gewaardeerd 2022-2023

Over De Kreek Premiumzorg GGZ

De Kreek-Premiumzorg GGZ is een kleinschalige, gespecialiseerde instelling in Zeeuws-Vlaanderen voor de behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) en kinderen en jeugd (tot 18 jaar) met psychische problemen. Wij bieden kortdurende behandelingen (Generalistische GGZ) als het kan en langer durende behandelingen (Specialistische GGZ) indien nodig. Ons team bestaat uit GZ-psychologen en psychotherapeuten met diverse specialisaties. Daarnaast werken wij samen met enkele psychiaters waar consultatie mogelijk is voor medicamenteuze ondersteuning of behandeling.

Onze instelling is tevens een opleidingsinstelling waar GZ-psychologen en psychotherapeuten worden opgeleid. De therapeuten in opleiding worden intensief gesuperviseerd en hebben reeds opleiding en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
De Kreek-Premiumzorg is een instelling in het kader van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa). Dat betekent dat de zorg die wij bieden in aanmerking komt voor vergoeding op grond van de Zorgverzekeringswet. De zorg aan kinderen en jeugdigen wordt vergoed door de gemeente waar u woont.

AfsprakenApp

De Kreek-Premiumzorg maakt gebruik van de AfsprakenApp. U kunt de app downloaden op uw telefoon (Android of iOS) en voortaan op elk gewenst moment uw afspraken bekijken. Tevens ontvangt u via deze app twee herinneringen voor uw afspraken. U hoeft dus nooit meer een afspraak te vergeten. Voor meer vragen over deze app kunt u contact opnemen met ons secretariaat via 0117-455244 of een email sturen naar secretariaat@dekreekpremiumzorg.nl


Zorgprestatiemodel 2022

Per 1 januari 2022 gaan we in de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz-zorg voor volwassenen en ouderen werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliënt. Er zal vanaf dan maandelijks worden gedeclareerd. De Nza-tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Meer informatie kunt u hier hier terugvinden


Visie

Wij leveren een betrokken, toegankelijke en deskundige zorg, klantvriendelijk en dichtbij, zoals wij willen dat familie of wij zelf behandeld zouden worden. Dit met aanvaardbare wachttijden, afgestemd op de noden van cliënten en waarbij wij inspelen op maatschappelijke realiteit. We willen spaarzaam omgaan met beperkte (maatschappelijke) middelen, zonder winstoogmerk. We hanteren een respectvolle bejegening van cliënten, collega’s en verwijzers, vanuit een humanistisch ethisch kompas, introspectief en reflectief.


Locaties

Oostburg (hoofdlocatie en postlocatie)
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Nieuwstraat 19
4501 BA OOSTBURG

Terneuzen
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Medisch Centrum Epicurus
Van Steenbergenlaan 37
4531 HL TERNEUZEN

Zeezicht
Willem Alexanderlaan 45
4532 DB TERNEUZEN

Hulst
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Godsplein 15
4561 BD HULST

Sas van Gent
DE KREEK PREMIUMZORG GGZ
Oostkade 15
4551 CL Sas van Gent

Wij houden ook, beperkt, spreekuur in de volgende huisartsenpraktijken

Breskens - Westlandstraat 16
Aardenburg - Verloren Kostje 25
Sluis - Zuiddijkstraat 8D
Kloosterzande - Pastoor Versterplein 11b.

Wij zijn ook op dinsdagmiddag aanwezig op de locatie Ergotherapie, Beethovenhof 3A te Terneuzen.

Wij bieden ook beperkt mogelijkheden om in de avonduren een afspraak te maken. (tot 20h)


Bereikbaarheid.

Ons secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 15:00 uur via 0117 - 455244.

Mailen kan via secretariaat@dekreekpremiumzorg.nl

Het persoonlijke e-mail adres van uw behandelaar krijgt u in de uitnodigingsbrief voor uw eerste afspraak.

Voor dringende hulp buiten kantooruren dient u contact op te nemen met de huisartsenpost HAP 0115-643000


Wachttijd

Afhankelijk van de instroom is er helaas een wachttijd voor het eerste gesprek (intake) en soms voor een bepaalde behandeling of voor een bepaalde behandelaar.

De aanmeldingswachttijd is het aantal weken tussen het moment dat u zich aanmeldt en het moment waarop het eerste intakegesprek plaatsvindt.

Op dit moment is de gemiddelde (aanmeldings)wachttijd 12 weken, deze kan per locatie en behandelaar iets verschillen.

De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. Voor de Generalistische Basis GGZ en voor de Specialistische GGZ bedraagt deze momenteel 2 weken. Dit geldt voor zowel volwassenen en ouderen als voor kinderen en jeugdigen.

 

De Kreek-Premiumzorg GGZ hanteert geen verschil in wachttijden op basis van diagnoses of zorgverzekering.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons secretariaat om eventueel al een online behandeling te starten middels e-health tot aan uw eerste face-to-face afspraak. Als u dit niet wilt kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen om eventueel elders minder lang te moeten wachten voor intake en behandeling.

Bijgewerkt op 15 september 2023.