Vergoeding

Basispakketzorg

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling door uw zorgverzekeraar is een verwijzing van een (huis)arts nodig. De behandelingen bij De Kreek-Premiumzorg vallen binnen de basisverzekering en worden door alle zorgverzekeraars volledig vergoed. De kosten van uw behandeling worden maandelijks door De Kreek-Premiumzorg bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De behandelingen tellen echter wel mee voor het eigen risico van uw zorgverzekering. Wanneer dit nog niet is aangesproken wanneer wij declareren wordt dit door de zorgverzekeraar met u verrekend.
De Kreek-Premiumzorg heeft voor 2023 contracten met alle zorgverzekeraars die u hier kunt vinden.
Ook bij ons secretariaat kunt u terecht met vragen over uw zorgverzekering en vergoedingen.

Niet vergoede zorg

Het College van Zorgverzekeraars (CVZ) bepaalt, op basis van de Zorgverzekeringswet (ZVW), welke zorg door de Zorgverzekeraars in het basispakket vergoed wordt.
Voorbeelden van problemen waarvoor psychologische hulp niet wordt vergoed en waarvoor u niet bij ons terecht kunt:

  • Werkproblemen
  • (partner)relatieproblemen
  • overspannen zijn (aanpassingsstoornissen)
  • levensfaseproblemen
  • acculturatieproblemen
  • identiteitsproblemen
  • studieproblemen
  • diagnostiek zonder behandeling